Župni dvor

Prigodom osnutka župe vojne su vlasti ustupile župniku za stan kuću u kojoj je dotad stanovao pisar satnije. U njemu je župnik stanovao do 1772. kada je uzidan novi župni dvor. Bila je to prizemnica, duga 19, a široka 11 metara. Nalazila se nešto zapadnije od sadašnjeg župnog dvora. Bila je to zgrada koja je prostorom zadovoljavala potrebama, ali podrum joj je uvijek bio do vrha pun vode, te je cijelo zdanje bilo veoma vlažno.

Župnik Petar Filić (1845-1858) uspio je pri kraju svoga župništva podići novi veliki župni stan. On je 1855. godine dao porušiti stari župni dvor, a dok je trajala gradnja novoga, stanovao je u kući petrovoselskog satnika. Filić je u novi stan uselio 30. rujna 1857. godine. Godine 2007. se navršilo 150 godina kako je župni dvor bio dovršen, a još uvijek služi svojoj svrsi. Sa svojih 28 m dužine i 13 m širine zdanje pruža obilje prostora, pogotovo sada kada župnik nema ni kapelana ni domaćinstvo. Modernom opremom župni stan daje dostatan komfor za stanovanje, a ipak je zadržao onaj karakteristični, ladanjski ugođaj seoskih župnih kurija iz prošlih vjekova.